seal mart

vítejte na webových stránkách společnosti DIMER Engineering s.r.o.

Společnost DIMER Engineering s.r.o. svojí činností navazuje na činnosti společností seal-mart s.r.o., ECONOMOS CZ, s.r.o. a RIHA, a.s.

Společnost RIHA, a.s. vznikla v minulosti sloučením dvou stávajících společností ŘÍHA A SPOL. spol. s r.o. a Říha-Bidrman, v.o.s. K 1. březnu 2004 přešli zaměstnanci RIHA, a.s. na základě dohody obou firem do již existující společnosti Economos CZ, s.r.o. Tato transformovaná společnost se tak stala faktickým pokračovatelem svého oboru v oblasti výroby a dodávek obráběných těsnění na číslicově řízených strojích Seal-Jet a také pokračovatelem rozsahu činností společnosti RIHA, a.s v oboru standardních těsnění a dalšího doplňujícího sortimentu. V dalším kroku společnost změnila svůj název v České republice na ECONOMOS RIHA CZ, s.r.o. a přemístila své sídlo do Prahy. Následně po změně vlastníka se společnost 1. 9. 2007 přejmenovala na seal-mart s.r.o. Z rozhodnutí vlastníka byla v roce 2012 vytvořena skupina DIMER Group a seal-mart s.r.o. se stala její samostatnou součástí. Z tohoto důvodu se posléze přejmenovala na DIMER Engineering s.r.o. a své sídlo má nyní v Hostouni u Prahy.

Proč právě DIMER Engineering s.r.o.?

V oblasti výroby a dodávek těsnění se nabízí mnoho firem, menších, větších, nových, ale i těch s dlouholetou tradicí. Snažíme se, aby náš zodpovědný přístup založený na vysoké odbornosti a mnohaletých, často těžce získaných zkušenostech, poskytl našim zákazníkům to nejlepší řešení problému. Námi poskytované informace o vlastnostech těsnících materiálů, jsou založeny nejen na našich vlastních zkouškách, ale zejména na testech renomovaných výrobců a zkušeben. Naše technické oddělení navrhuje pouze taková řešení těsnících systémů, která dle našich nejlepších vědomostí a zkušeností neselžou. Výběr našich dodavatelů je prováděn se zodpovědností, podloženou dlouholetými zkušenostmi v oboru utěsňování, ale i se zřetelem na vývoj nových materiálů u výrobců.

K 24.1.2012 byla naše společnost seal-mart s.r.o. přejmenována na DIMER Engineering s.r.o.

Ostatní údaje o společnosti, IČ, DIČ, sídlo, jednatel společnosti, živnostenská oprávnění, organizační struktura i bankovní spojení zůstávají v platnosti.