QMS a EMS

Naše firma DIMER Engineering s.r.o. plně využívá procesní přístupy při uplatňování a zlepšování systému managementu kvality a environmentální politiky ve shodě s požadavky norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001.

Systémy managementu kvality – QMS a životního prostředí – EMS tvoří integrovaný systém řízení.

Vedení společnosti vidí v udržování integrovaného systému řízení a neustálém zlepšování efektivnosti jedno ze strategických rozhodnutí ve vztahu: zákazník – dodavatel – zaměstnanci.

Závazek vedení společnosti

Jsme přístupni přijímat a akceptovat podnětné návrhy od našich zaměstnanců, vedoucí ke
zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu.

Zajistíme a uvolníme potřebné zdroje pro uplatnění a rozvoj integrovaného systému
managementu a pro zlepšování jeho efektivnosti.