S4000®

Velmi kvalitní materiál na bázi skelných vláken v kombinaci s vysoce tepelně odolnou pryskyřicí.

V porovnání s materiály od jiných výrobců vykazuje S4000®stálou pevnost a izolační vlastnosti, ovšem při poloviční tloušťce desky má obdobný izolační účinek jako běžně nabízené desky dvojnásobné tloušťky.

Technická specifikace

Pracovní teplota krátkodobá250 °C
Pracovní teplota trvalá210 °C
Součinitel tepelné vodivosti dle DIN 52 612 při pokojové teplotě °C / při 200 °C0.12 / 0,16 W/mK
Koeficient délkové roztažnosti dle DIN 53 752
v osách X a Y
v ose Z
28·10-6 1/K
200·10-6 1/K
Pevnost v tlaku dle EN ISO 604 při pokojové teplotě 300 N/mm2
Pevnost v tlaku dle EN ISO 604 při 200°C100 N/mm2
Pevnost v ohybu dle EN 63 při pokojové teplotě / při 200 °C200 / 60 N/mm2