Testování a zkoušení

Ve spolupráci s externí laboratoří jsme schopni zajistit kalibrované měření v oboru metrologie a materiálových vlastností. Dále těsnicích a deformačních vlastností těsnění na zařízení TEMES firmy AMTEC.

Charakteristiky těsnění lze stanovit podle následujících norem: ČSN EN 13555, DIN 28090-1, DIN 28090-2

Na vyžádání lze použít i nenormalizované zkušební postupy dle požadavků zákazníka.

Kromě zkoušek ve standardních podmínkách lze po domluvě zkoušet vlastnosti materiálů těsnění v prostředí radiačního ozáření ve spolupráci s UJV Řež.

DIMER Engineering s.r.o. se zabývá komplexním návrhem těsnicího spoje. Navržené těsnění jsme schopni odzkoušet ve vlastní zkušebně dle specifikace a potřeb zákazníka. Po domluvě se zákazníkem lze připravit a sestavit zkušební zařízení ušité na míru specifikům zadané zkoušky.

Pokud si část měření žádá přístroje nedostupné v naší zkušebně, nebo se jedná o zkoušky méně obvyklých fyzikálních vlastností, jsme schopni tyto měření realizovat v kooperaci s dalšími laboratořemi.