Utěsňování problémových spojů

Při řešení problémového netěsného spoje je třeba přistoupit ke komplexní analýze a řešení všech ovlivňujících faktorů. Naši technici jsou připraveni konzultovat a řešit tyto aplikace.

Návrh řešení a Výpočet

Na základě dodaných technologických a technických podkladů navrhujeme nejvhodnější řešení přírubových spojů, u kterých selhává jejich těsnost. Součástí návrhu řešení je kontrola stavu zařízení, zejména stavu dosedacích ploch a natočení listů přírub. U problémových spojů doporučujeme vyhotovení výpočtu spoje podle EN 1591-1. pro více info

U přírubových spojů zatížených skokovými změnami teplot a tlaků, pokud je dle výpočtu pružnost šroubů vyčerpána, je výhodné osadit spoj speciálními pružnými elementy (pro více info) s přesným materiálovým složením a řízenou pružností.

Montáž a Montážní dozor

DIMER Engineering s.r.o. provádí montáže problémových spojů ve spolupráci s firmou Ernst Industrietechnik GmbH  (Německo) pomocí skupiny tvořené zkušenými techniky a montážníky s mnohaletou praxí v montáži těsnění řízeným utahováním.

DIMER Engineering s.r.o. provádí rovněž samostatné dozorování montáží při odstávkách jednotlivých zařízení i větších celků v petrochemii, chemickém i olejářském průmyslu a u dalších průmyslových a energetických provozů.

Dozorování montáží obsahuje zejména následující činnosti:

  • seznámení se s dokumentací a připomínkování montážních postupů
  • technické posouzení těsnicích ploch
  • kontrola montáže
  • sledování historie jednotlivých spojů i aparátů včetně dalších potencionálních příčin netěsností formou montážního protokolu

Naši pracovníci jsou v rámci poradenství připraveni na místě prověřit celkový stav zařízení včetně dosedacích ploch přírubových spojů a v případě nevyhovujícího stavu navrhnout řešení