Výpočty úspor energií

Zákazníkům s vyhřívanými lisy nabízíme výpočet úspor energií a návratnost ceny při použití izolací Brandenburger. Výpočty provádíme jak pro pevné izolace v silovém toku, tak pro boční izolace. U bočních izolací lze kalkulovat i s přizpůsobivými materiály BRA-FLEX® (žakety a deky zvláště u kruhových forem), nebo BRA-FLEX®Protect (nově vyvinutý materiál, zvláště vhodný na armatury, teplonosné hadice a spoje).

Pro zákaznické formy navrhujeme nejvhodnější systém izolací k optimalizaci teplotního pole.

S pomocí vhodně zvolených izolačních materiálů s nízkým součinitelem tepelné vodivosti lambda lze uspořit desítky procent nákladů za energie použité k vyhřívání lisů.

Pro jednoduché tvary forem jsme schopni při zadání veškerých parametrů provést tuto kalkulaci na místě v programu firmy Brandenburger obdobně jako na obrázku níže.

Dále provádíme rychlý výpočet teploty na studené straně. pro více info