Školení

k montáži přírubových spojů dle ČSN EN 1591-4.

Od dubna 2014 platí norma ČSN EN 1591-4 s názvem “Příruby a přírubové spojeČást 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích”, která má za účel zvýšit úroveň prováděné práce na přírubových spojích tlakových zařízení, zejména montáž, která respektuje svými postupy splnění požadované třídy těsnosti a zvyšuje jistotu dlouhodobé provozní spolehlivosti.

Nabízíme dle této normy školení pracovníků, kteří mají ve své pracovní náplni montáž přírubových spojů nebo takovou montáž jako mistři řídí.

Školení je ukončeno zkouškou, kterou provádí Strojírenský zkušební ústav s.p., který je ke zkouškám akreditován. Ten po úspěšném absolvování zkoušky vydá přezkoušenému platný certifikát s názvem „Osvědčení o způsobilosti“ s platností na 5 let.

Podrobnosti naleznete na www.skolenimonteru.cz

Tento projekt navazuje na prosazovanou politiku HSEQ, jejímž cílem je zvýšení těsnosti a provozní spolehlivosti tlakových zařízení a s tím i související bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality výroby. HSEQ pochází z anglického Health, Security, Environment, Quality.

Společnosti, které připravily přednášky, skripta a zkoušky školicího střediska

Školící středisko – učebna pro přednášky a učebna pro praktické zkoušky

Přílohy