Proč právě DIMER Engineering s.r.o.?

V oblasti výroby a dodávek těsnění se nabízí mnoho firem, menších, větších, nových, ale i těch s dlouholetou tradicí. Snažíme se, aby náš zodpovědný přístup založený na vysoké odbornosti a mnohaletých, často těžce získaných zkušenostech, poskytl našim zákazníkům to nejlepší řešení problému.

Námi poskytované informace o vlastnostech těsnicích materiálů, jsou založeny nejen na našich vlastních zkouškách, ale zejména na testech renomovaných výrobců těsnění a certifikovaných tuzemských i zahraničních zkušeben.

Naše technické oddělení navrhuje pouze taková řešení těsnicích systémů, která dle našich nejlepších vědomostí a zkušeností neselžou.

Výběr našich dodavatelů je prováděn se zodpovědností, podloženou dlouholetými zkušenostmi v oboru utěsňování, ale i se zřetelem na vývoj nových materiálů a inovativních technologií u výrobců.