Systém EKO-KOM

Naše společnost DIMER Engineering s.r.o.je aktivně zapojena do celorepublikového systému vhodného nakládání s obalovým materiálem ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Tento systém zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na odpovídající evropské úrovni.

I tímto způsobem dáváme najevo náš proaktivní postoj k životnímu prostředí.

Vice info najdete na www.ekokom.cz

Jak systém funguje

Přílohy