Vítejte na webových stránkách společnosti

DIMER
Engineering

Společnost DIMER Engineering s.r.o. svojí činností navazuje na činnosti společností seal-mart s.r.o., ECONOMOS CZ, s.r.o. a RIHA, a.s..

Dodávky pro jaderná zařízení

Od roku 2017 zajišťujeme i dodávky dle aktuálních vyhlášek SÚJB č. 358/2016 Sb. tedy vyhlášky o požadavcích na zajišťování kvality a technické…

Výpočty přírubových spojů

Naše služby zákazníkům se neomezují pouze na prosté dodávky těsnění, ale nabízíme současně i technická řešení utěsnění, jak konkrétních přírubových…

Školení

k montáži přírubových spojů dle ČSN EN 1591-4. Od dubna 2014 platí norma ČSN EN 1591-4 s názvem “Příruby a přírubové…

Výpočty úspor energií

Zákazníkům s vyhřívanými lisy nabízíme výpočet úspor energií a návratnost ceny při použití izolací Brandenburger. Výpočty provádíme jak pro pevné izolace v silovém…

Poradenství a technická podpora

Naši technici jsou připraveni konzultovat a řešit problematické aplikace těsnění stacionárních i nestacionárních strojních celků v odvětvích plochých těsnění, hydrauliky a pneumatiky. Na…

Tepelně izolační desky Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Výrobky německé firmy Brandenburger můžete využít tam, kde chcete dosáhnout významných úspor energií, spolehlivé izolace průmyslových prvků a zároveň požadujete…

Utěsňování problémových spojů

Při řešení problémového netěsného spoje je třeba přistoupit ke komplexní analýze a řešení všech ovlivňujících faktorů. Naši technici jsou připraveni…

S4000®

Velmi kvalitní materiál na bázi skelných vláken v kombinaci s vysoce tepelně odolnou pryskyřicí. V porovnání s materiály od jiných výrobců vykazuje S4000®stálou…