Materiály

Portfólio tepelně izolačních desek fy Brandenburger je velmi široké a rozmanité. Firma disponuje vlastním R&D – oddělením Výzkumu a vývoje a díky svým dlouholetým zkušenostem zná potřeby zákazníků na celém světě. Díky této vazbě a spolu s propracovanou a kontrolovanou technologií výroby je schopna nabídnout vysoce kvalitní a stabilní produkty.

Oblast použití je od izolování nižších teplot až po teploty velmi vysoké (od 200°C do 1000°C).

V portfóliu jsou materiály vláknito pryskyřičné, vláknito cementové, boční izolace, materiály, které mají zárověň dobré kluzné vlastnosti a ablační materiály.

Tepelně izolační materiály

Na základě dlouholetých zkušeností a potřeb trhu naše společnost DIMER Engineering s.r.o. doporučuje a aplikuje tyto základní materiály: S4000®, XGD®16, XGD®25, dále…

Kluzné materiály

Tyto materiály jsou určeny například pro vysoce namáhaná kluzná vedení a obložení v doprávníkových a těžebních systémech, v silně zatěžovaných ložiskových pouzdrech a kluzných vedeních…

Ablační materiály

Vhodné jsou jako ochrana před působením extrémně vysokých teplot výfukových spalin z raketových motorů a komponent až do teplot 5000°C. Dále mohou…