Kluzné materiály

Tyto materiály jsou určeny například pro vysoce namáhaná kluzná vedení a obložení v doprávníkových a těžebních systémech, v silně zatěžovaných ložiskových pouzdrech a kluzných vedeních v těžkém strojírenství, v elementech aplikovaných v textilním a leteckém průmyslu i v oblasti mechanických elementů v ústrojí letadel. V oblasti kolejových vozidel jsou materiály používány jako postranní zarážky apod..

Tyto materiály mají velkou odolnost proti otěru a velmi dobré kluzné vlastnosti. Součinitel teplotní roztažnosti je podobný jako u ocelí.

Výhody

velmi dobré kluzné vlastnosti

vysoká teplotní odolnost

výjimečná pevnost v tlaku

vysoká abrazivní odolnost

výborná chemická odolnost, zvláště proti olejům

součinitel teplotní roztažnosti obdobný jako u ocelí

BL®30

Materiál BL®30 je vhodný pro aplikace, kde dochází ke kluznému pohybu při vysokých teplotách a při vysokých zatíženích. Pro tyto vlastnosti…

BL®30GG

Materiál BL®30GG je používán u lopatek rotorů kompresorů, vakuových pump, ventilových klapek a kluzných ložisek.

BL®70

Materiál BL®70 je používán pro kluzná vedení a další díly v doprávníkových systémech, v obráběcích strojích, v oběhových čerpadlech pro horkou vodu, jako kluzná…