Výpočty přírubových spojů

Naše služby zákazníkům se neomezují pouze na prosté dodávky těsnění, ale nabízíme současně i technická řešení utěsnění, jak konkrétních přírubových spojů, tak i celých provozních a výrobních souborů včetně dosažení vysoké emisní těsnosti s požadavky dle TA Luft.

Provádíme výpočty dle normy ČSN EN 1591-1.

Starší normy vycházejí při dimenzování přírubových spojů pouze z pevnostního hlediska, přičemž těsnost je ve výpočtu zahrnuta odhadnutými hodnotami utahovacího tlaku (q) a součinitele těsnění (m).

Oproti starším postupům zahrnuje norma ČSN 1591-1 tato hlediska:

- vliv požadované třídy netěsnosti

- možný rozptyl při utahování šroubů

- změny těsnicí síly způsobené deformací všech částí spoje

- vliv připojené skořepiny či trubky

- vliv teplotních rozdílů mezi šrouby a listy příruby

Metoda výpočtu spočívá v elastické analýze všech vztahů mezi zatíženími a deformací mezi všemi částmi přírubového spoje, případně korigované plastickým chováním materiálu těsnění. Samotná těsnost spoje je pak navržena s ohledem na požadovanou třídu netěsnosti. Tyto výpočty tedy zahrnují posouzení a návrh nejen vhodného těsnění a spojovacího materiálu přírubového spoje, ale i přírub, což je pro dlouhodobý spolehlivý provoz výrobních jednotek velmi důležité.

Výstupem těchto výpočtů jsou:

- utahovací momenty šroubů, nebo síla pro předpětí šroubů v případě použití hydraulického napínání šroubů

- specifikace maziva závitů

- materiál všech elementů spoje

- tvar a typ těsnění, přírub i spojovacího materiálu

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace