Měkké těsnicí materiály, DIMER Group

Naše společnost DIMER Engineering s.r.o. v rámci skupiny DIMER GROUP nabízí komplexní a ucelenou řadu plochých těsnění pro širokou oblast užití převážně v plynárenství, petrochemii, chemii, potravinářství, olejářském průmyslu, ale i pro užití ve všeobecném strojírenství.
Měkká těsnění jsou cíleně rozdělena do skupin dle technologie výroby a možnosti použití.

Zmiňované těsnicí materiály řady DIMERSIL, DIMERGRAFDIMERFLON jsou vhodné a určené pro utěsnění běžných i náročných aplikací, všude tam, kde je vyžadováno kontrolované sledování mezních úniků dle Evropských směrnic, či vnitropodnikových nařízení.

Vždy jsme nápomocni navrhnout, vyrobit, realizovat i následně sledovat, tedy komplexně řešit Vaše požadavky.

Společnost DIMER GROUP je členem skupiny ESA (European Sealing Association).

pro více info