Kovová a kombinovaná těsnění

Kovová a kombinovaná těsnění včetně ostatních komodit průmyslových těsnění jsou určená pro utěsnění plochých přírubových spojů rozličných aparátů ve všech oblastech průmyslu, zvláště však v petrochemickém, olejářském, chemickém, potravinářském atd.

Jsou určená pro běžně, ale i středně namáhané přírubové spoje, potrubní větve, tepelné výměníky, absorbéry i specifické aparáty.

Vždy je třeba mít na zřeteli kritérium třídy těsnosti a dle požadavku zvolit nejvhodnější typ těsnění.

Pro vyšší třídy těsnosti, nebo zvlášť nebezpečné látky doporučujeme aplikovat spirálově vinutá těsnění, kamprofilová těsnění, obalovaná těsnění, nebo RTJ-kovové kroužky a těsnicí čočky.

Spirálově vinutá a kamprofilová těsnění jsou vyráběna v našem závodě dle standardních tuzemských i zahraničních norem, ale i jako atypická těsnění dle specifikace zákazníka.

Pro správné utěsnění přírubových spojů v dané třídě těsnosti záleží vždy na provázanosti mezi přírubou, druhem spojovacího materiálu a vhodně zvoleným těsněním.

Pro náročné pracovní podmínky vstupují další důležité aspekty jako je usazení těsnění do příruby a vhodně zvolená montáž a utahování. Velmi důležitým aspektem je doporučený utahovací moment a způsob utahování, tedy komplexní a kvalifikovaná montáž přírubových spojů dle ČSN EN 1519-4.

Jsme připraveni doporučit a následně zajistit nejvhodnější alternativu.