Aplikace

Výrobky firmy Brandenburger můžete využít tam, kde chcete dosáhnout významných úspor energií a spolehlivé tepelné izolace.

Síla v izolačních řešeních již od roku 1939

Oblast použití je velmi široká a napříč veškerým průmyslem, zvláště však v průmyslu plastikářském, gumárenském, ocelářském, slévárenském, všeobecném strojírenství, sklářském, zbrojařském, automobilovém, lodním i leteckém průmyslu, chemickém, potravinářském, dřevařském, elektrotechnickém průmyslu, ale i v oblasti stavebnictví a v mnoha dalších jiných odvětvích.

Tepelně izolační systémy pro vstřikovací lisy, extrudéry a plasty

Tepelně izolační systémy pro pneumatikářský a gumárenský průmysl

Tepelně izolační systémy pro dřevozpracující průmysl

Tepelně izolační systémy forem a nástrojů

Přerušení tepelných mostů ve stavebnictví